Autor: Stanisław Kozłowski
ISBN 978-83-89250-63-6

 

 Tomik poezji poświęcony Augustowi Cieszkowskiemu

August Cieszkowski to niezwykła osobowość XIX wieku. Jego ojciec, Paweł, posiadał liczne majątki ziemskie na Podlasiu, Wołyniu i Ziemi Chełmińskiej. Matka Zofia, z rodu Kickich, pochodziła z Ziemi Krasnostawskiej. August przyszedł na świat w Suchej na Podlasiu. Szybko stracił matkę. Jego wychowaniem zajęła się wówczas wychowawczyni Zygmunta Krasińskiego, a mały August zawędrował do Włoch. Po powrocie do stron rodzinnych podjął naukę w Warszawie i w Krakowie, gdzie zdobył świadectwo dojrzałości. Studiował filozofię w Krakowie, w Berlinie i w Heidelbergu, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. Poznawał najważniejsze szkoły filozoficzne i największe autorytety filozoficzne ówczesnej Europy. Uczestniczył bardzo aktywnie w całym wirze intelektualnego życia Europy. Studiował wydawane wówczas dzieła, pisał własne dzieła i traktaty. Dziełem życia było wielotomowe Ojcze nasz. Przedstawiał własne poglądy, toczył dyskusje. Żył także polskimi sprawami i służył sprawie narodowej. Rzucił hasło pracy organicznej jako sposobu na przetrwanie i odzyskanie utraconej państwowości Ze względów politycznych opuścił cesarstwo rosyjskie i przeniósł się do Prus. Na stałe zamieszkał w Wierzenicy pod Poznaniem. W dalszym ciągu tkwił w filozofii, ale podejmował różnorodne działania dla wzmacniania polskiego ducha i rozwiązywania spraw posiadających kluczowe znaczenie dla przyszłości Polski. Założył Ligę Narodową Polską podejmującą polskie sprawy natury politycznej, działał w sejmie pruskim na rzecz większej samodzielności Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W Berlinie powołał do życia Towarzystwo Filozoficzne, w Poznaniu utworzył Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk skupiające naukowe i intelektualne elity Poznania i Wielkopolski, wytrwale walczył o polski uniwersytet w Poznaniu,. Utworzył Szkołę Rolniczą w Żabikowie koło Poznania będącą prekursorem Wydziału Rolniczo-Leśnego późniejszego Uniwersytetu Poznańskiego. Poza filozofią zajmował się ekonomią. rolnictwem i jego unowocześnieniem, interesował się literaturą, prawem, historią, przyrodą, polityką, sprawami Kościoła i religii, prowadził działalność społeczną i charytatywną. W sferze rodzinnej los nie był mu łaskawy. Poślubił Halinę Cieszkowską, swoją kuzynkę, która po urodzeniu dwóch synów – Krzysztofa i Augusta zmarła w bardzo młodym wieku. Synowie zmarli bezpotomnie. On sam dożył sędziwego wieku. Pochowany został w Wierzenicy. Był człowiekiem wielkiej pracy, złotego serca i gigantem ducha.